van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur

Inburgering en Participatieverklaring

In 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Dit betekent voor statushouders dat de gemeente een inburgeringsschool voor hen regelt op basis van de leertoets. Het is nog niet bekend welke inburgeringsscholen de aanbesteding hebben gewonnen. De verwachting is dat dit in januari 2022 bekend wordt gemaakt. Hierdoor kan het lastig zijn om nu een school te kiezen. Het kan namelijk zijn dat de inburgeringsscholen hun deuren moeten sluiten omdat ze niet zijn uitgekozen door de gemeente.

We raden je aan om tot januari 2022 te wachten met het aanmelden bij een inburgeringsschool tot er meer duidelijk is.

Taalscholen voor hoogopgeleiden

Participatieverklaring

Namens de gemeente voert Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein (SVN) het Participatieverklaringstraject uit. Het traject bestaat uit een drietal workshops waarbij je kennismaakt met de Nederlandse kernwaarden. Daarnaast wordt uitleg over de grondwet gegeven, het verschil tussen democratie en een rechtstaat besproken en het belang van verkiezingen aangegeven. Bezoeken aan organisaties of instellingen waarbij deze kernwaarden worden uitgeoefend kan onderdeel zijn van het traject. Aan het einde onderteken je de Participatieverklaring.

Als je PVT-plichtig bent stuur dan een e-mail naar info@steunpuntvluchtelingen.nl onder vermelding van ‘aanmelden Participatieverklaringstraject’ met je contactgegevens, taal en de datum waarop de participatieverklaring getekend moet zijn. Steunpunt Vluchtelingen plaatst je op de lijst en bij voldoende aanmeldingen start er weer een traject waarvoor je wordt uitgenodigd. De workshops vinden meerdere keren per jaar plaats. Indien je minimaal twee maanden voor het einde van uw termijn zit en nog geen uitnodiging heeft gehad om te starten kun je contact opnemen met de gemeente t.a.v. Selina van der Meer.