van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur

Feiten & cijfers

Land van herkomst

Waar komen de statushouders in Nieuwegein vandaan? Dit verschilt per jaar.

In de jaren tachtig waren het vooral Tamils uit Sri Lanka, in de jaren negentig mensen die het oorlogsgeweld in Joegoslavië ontvluchtten.

In de jaren 2000 kwamen de vluchtelingen vooral uit Somalië, Irak en Afghanistan en vanaf 2014 uit Syrië en Eritrea.

Taakstelling

Alle Nederlandse gemeenten moeten van de Nederlandse overheid ieder jaar een bepaald aantal statushouders huisvesten. Dit heet de ‘taakstelling’.

In 2019 moet Nieuwegein waarschijnlijk 87 statushouders huisvesten. De taakstelling is gebaseerd op het aantal bewoners in een plaats. Utrecht moest in 2018 bijvoorbeeld 475 statushouders plaatsen (het aantal bewoners van het AZC in Utrecht telt hierbij niet mee).