van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur

Wanneer ben je een vluchteling?

Op grond van het Vluchtelingenverdrag kunnen mensen die worden vervolgd vanwege hun godsdienst, etnische afkomst, politieke overtuiging, nationaliteit of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren asiel aanvragen. We spreken dan van asielzoekers. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, statushouder, vluchteling en vergunninghouder?

Een asielzoeker: iemand die asiel heeft aangevraagd. Hij/zij is nog geen statushouder. De IND zoekt uit of hij/zij terecht een beroep doet op het Vluchtelingenverdrag.

Een statushouder: iemand die door de IND de status van vluchteling heeft gekregen van de IND. Hij/zij is geen asielzoeker meer maar een door Nederland erkende vluchteling. Zo iemand wordt ook wel vergunninghouder genoemd omdat hij/zij een verblijfsvergunning heeft gekregen.